HOME  ›  日本のふくもの図鑑
  • おみくじ
  • 遊山箱
  • トメカミカメト
  • micro fish

このコーナーでは、ふくもの隊がセレクトの誰かに「おふくわけ」したくなる縁起がよくて、かわいくて、美しいふくものを写真で紹介していきます。

※『日本のふくもの図鑑』(朝日新聞出版社)にはトメさんのイラストで紹介していますので、合わせて読んでみてくださいね。

Fukumono Zukan-001

豪徳寺の招き猫
Goutokuji no manekineko

Fukumono Zukan-002

鯛車
Tai-guruma

Fukumono Zukan-003

起き上がり小法師
Okiagarikoboshi

Fukumono Zukan-004

鹿猿
Shika-zaru

Fukumono Zukan-005

にぎり福
Nigiri-Fuku

Fukumono Zukan-006

神鳩
Shinbato

Fukumono Zukan-007

きじ車
Kiji-guruma

Fukumono Zukan-008

みちびき犬みくじ
Michibikiinu-Mikuji

Fukumono Zukan-009

さるぼぼ
Sarubobo

Fukumono Zukan-010

黄鮒・栃木
Kifuna/Tochigi

Fukumono Zukan-011

神猿(マサル)・滋賀
Masaru/Shiga

Fukumono Zukan-012

福だるま 京都
Fuku-daruma/Kyoto

Fukumono Zukan-013

身代わり蛙
Migawari-gaeru

Fukumono Zukan-014

ミルク神・沖縄
Milk God/Okinawa

Fukumono Zukan-015

ビードロ・長崎県
Bidoro/Nagasaki

Fukumono Zukan-016

木彫りの熊・北海道
Carved Wooden Bear/ Hokkaido

Fukumono Zukan-017

花嫁菓子・徳島
Bridal confectionary/ Tokushima

Fukumono Zukan-018

Fukumono Zukan-019

Fukumono Zukan-020